Учител

Краси Едрева

Данни

Практика
Опит

Медитация
6 години

Преди 6 г., когато майка ми тръгна по пътя на себе-припомнянето си ми показа как въздейства енергията проведена, чрез нея върху мен правейки ми Рейки сеанс, а именно лечебно, хармонизиращо, релаксиращо….трансформиращо….Така поех по пътя на спомнянето и зимата на 2011 г. започнах личната ми трансформация с получаването на настройка за работа с енергията на Виолетовия пламък, чрез Атина Санториниу и Петър Няголов гостуващи тогава във Варна. Срещата ми с Божествената, трансформираща и въздействаща енергия на Виолетовия пламък бе силно и мотивиращо начало и през 2012г. Атина Санториниу и нейният първи ученик Милуш Кадиев бяха учителите, чрез които се впуснах на едно шеметно и вълнуващо пътешествие през различните нива на обучение за работа с Акашовите Записи довело до дипломирането ми като Мастер в Акаша през ноември 2014 г. Междувременно още 2012 г. се срещнах с още учители Венета Бучкуджиева и Елисавета Александрова-Зенгелми, чрез които се запознах и получих инициации за работа с Божествените лечебни енергии Рейки, Изис Сейким, Каруна Рейки, Секхем и Безусловната любов – ALL Love до получаване на Учителски-Мастерски нива в Рейки, Каруна Рейки, Изис Сейким и продължавам обучението си в Секхем. Срещнах се с множество светли същества с които заедно практикувах и търсех, учех и си спомнях….Благодаря на всички ангели и учители дали ми възможността бързо и лесно да достигна до личните си дълбини и да продължавам да навлизам все по надълбоко ….Благодаря на Пламен Топузов, който ми припомни преди три години как да живея в сърцето си с практиките в „Пробуждане на озареното сърце. Благодаря на Тихомира Сомлева-Тити за всички случвания през последната година и половина в създаденото от нея с любов пространство за духовни практики, прекрасното, защитено и изпълнено със светлина пространство на Йога шала Ганеша.