Медитация

Медитацията е навлизане във вътрешното пространство , където човек е неразривно свързан с Божественият източник, там където пребивава Божествената искрица или Висшият Аз/който както го разбира/. Навлизането в медитация позволява разширяване, свързване с този Божествен източник и от там тя е способ за пребиваване на съзнанието в едно друго измерение на човешката същност.